Contabilitate

In orice firma contabilitatea este o activitate esentiala cu rol permanent. Noi oferim servicii de consultanta si externalizare a serviciilor de contabilitate prin echipa noastra de specialisti cu pregatire pentru toate demersurile contabile necesare, precum:

 • Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Analiza rapoartelor contabile;
 • Intocmirea registrului jurnal si a situatiilor lunare;
 • Calcularea obligatiilor si intocmirea documentelor de plata;
 • Intocmirea decontului de TVA;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Intocmirea de rapoarte financiar-contabile la cerere.

Consultanta financiara si fiscala

Servicii oferite de specialisti in fiscalitate si management financiar ce vizeaza eficientizarea si optimizarea activitatii financiare in raport cu prevederile legale in vigoare:

 • Consultanta fiscala, expertiza contabila, certificare bilant;
 • Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora, etc.;
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;
 • Consultanta privind reglementarile contabile pentru activitatile de import si export;/li>
 • Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;
 • Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu prevederile legale;
 • Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale, etc.;
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri;
 • Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 • Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.

Salarizare

Oferim servicii de consultanta si externalizare privind salarizarea si administrarea personalului, intocmirea actelor privitoare la personal si elaborarea cadrului legal de desfasurare a activitatii.

 • Intocmire state de salarii;
 • Intocmire si transmitere Revisal;
 • Intocmire si transmitere declaratie 112;
 • Calculul si evidenta concediilor medicale;
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna;
 • Calculul impozitelor pe salarii;
 • Calculul contributiilor la salarii;
 • Intocmire si depunere Declaratii fiscale.

Administrare Personal

Servicii oferite de specialisti in fiscalitate si management financiar ce vizeaza eficientizarea si optimizarea activitatii financiare in raport cu prevederile legale in vigoare:

 • Intocmire dosare de angajare;
 • Intocmire contracte individuale de munca;
 • Inregistrare contracte individuale de munca in Revisal;
 • Intocmire fise de post;
 • Intocmire acte aditionale la contractele individuale de munca;
 • Intocmirea documentatiei pentru incetarea/ modificarea/ suspendarea contractelor individuale de munca;
 • Intocmire decizii de incetare contracte de munca;
 • Intocmire adeverinte de vechime;
 • Intocmire adeverinte pentru medicul de familie, banca, etc.;
 • Intocmire note de lichidare.

Consultanta in pornirea afacerii

Consultanta privind legislatia financiar-contabila, asistenta in elaborarea planului de afaceri si a studiilor de fezabilitate, efectuarea procedurilor de inregistrare a societatii, consultanta privind strategia economica si financiara.

 • Consultanta privind oportunitatea inceperii unei afaceri;
 • Intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate;
 • Consultanta si initierea procedurilor de inregistrare fiscala a societatii comerciale;
 • Buget de venituri si cheltuieli
 • Flux de numerar;
 • Inregistrarea societatii;
 • Consultanta, asistenta si rapoarte de analiza economica, financiara si fiscala;
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala;